Ул. “Кап. Д. Списаревски” 3, София 1592
0700 1 49 49
sales@viasattech.com

ППС, подлежащи на тол таксуване

НачалоППС, подлежащи на тол таксуване

Превозни средства, подлежащи на тол таксуване

Пътните превозни средства (ППС) подлежащи на таксуване с тол такса на база изминато разстояние са определени в тарифа приета с постановление на Министерски съвет.

Таксуваните ППС се делят на следните типове:

Пътни превозни средства за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща технически допустима максимална маса в състав от превозни средства, над 3.5 тона

ППС, подлежащи на тол таксуване
камион

Товарен автомобил над 3.5 и до 12 тона

ППС, подлежащи на тол таксуване
камион

Товарен автомобил над 12 тона с 2-3 оси

ППС, подлежащи на тол таксуване
камион

Товарен автомобил над 12 тона с 4 и повече оси

Пътни превозни средства за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона

ППС, подлежащи на тол таксуване
автобус

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, над 3.5 и до 12 т.

ППС, подлежащи на тол таксуване
автобус

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, над 12т.

За определяне на дължимата тол такса, освен тегловите характеристики, значение имат броят оси или екологичната категория (ЕВРО категория) на превозното средство, класът на пътя и изминатите километри.