Ул. “Кап. Д. Списаревски” 3, София 1592
0700 1 49 49
sales@viasattech.com

Тол таксуване

НачалоТол таксуване

Тол системата в България

Електронно отчитане на пътни такси

България от 2019 г. се въвежда електронното отчитане на пътни такси – винетки и тол, като съвременен начин за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. Събраните по този начин финансови средства ще бъдат използвани за поддръжка и развитие на съществуващите и изграждане на нови пътища, както и за пътна безопасност.

Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да забавя и пречи на свободното движение на пътни превозни средства.

Системата въвежда справедлив и базиран на европейската практика модел на таксуване. Пет други държави в Европа изградиха подобна тол система, това са Германия, Белгия, Словакия, Унгария и Чехия.

Какво представлява българската тол система?

Българската тол система е от съвременен високотехнологичен тип и е една от най-модерните в цяла Европа. Използва GNSS (Глобална навигационна сателитна система) технология и е базирана на принципа „free flow“. Това означава, че aко шофьорът е избрал да използва GNSS бордово устройство, отчитането се осъществява автоматично и не е необходимо водачите да спират някъде, за да плащат.

Бордовото устройство TollPass като част от интегрираната система, използва последно поколение GNSS технология за позициониране с високо ниво на точност. Когато оборудваният с GNSS бордово устройство автомобил пътува по платената пътна мрежа, сателит го засича в реално време. Бордовото устройство изпраща данните за позициите към системата на TollPass, където се обработват и се изпращат за оценяване към централната система на АПИ.

Стационарните камери и мобилните контролни единици разпознават регистрационните номера на транспортното средство, засичат преминаването му и след проверка в централната система регистрират коректното или некоректно ползване на платената пътна мрежа.

Данните се изпращат към централната система на АПИ непрекъсното. ИТС осигурява денонощен мониторинг в реално време.

Коректността на подадената информация за свързаните с тол таксуването параметри на превозните средства ще се следи от вградени в пътното платно устройства за динамично измерване на теглото и камери.

За кои пътни превозни средства е приложимо тол таксуването?

Пътни превозни средства за превоз на товари или пътници с обща техничеки допустима максимална маса над 3.5 тона.

Как се определят тол таксите?

Цената на километър за камионите и автобусите се определя в зависимост от брутното тегло на автомобила, броя на осите, екологичната категория и класа на пътя, по който се движи превозното средство.

Как става отчитането?

Отчитането е предвидено да става по два начина.

При транзитно преминаване през страната или случайни пътувания може да се използва маршрутна карта с предварително избран маршрут. Услугата се предплаща както онлайн на TollPass.bg, така и в партньорските обекти.

При чести или регулярни пътувания препоръчителният начин автоматично отчитане с бордово устройство. GNSS устройството работи на 8 езика, включително и на български. За улеснение на клиентите е предвидено заплащането на тол таксите чрез автоматични платежни средства, по банков път, с дебитна или кредитна карта онлайн, както и в брой в партньорските обекти на TollPass.

TollPass предвижда отчитането и със сертифицирани GPS устройства чрез сключване на договор с Доставчик на декларирани данни.