Ул. “Кап. Д. Списаревски” 3, София 1592
0700 1 49 49
sales@viasattech.com

Как да се регистрирам?

НачалоКак да се регистрирам?

Регистрирайте потребителски профил

Регистрацията на клиентски профил Ви осигурява достъп до пълната функционалност на Клиентския портал

За да регистрирате Ваш профил, следвайте описаните по-долу стъпки:

 • Въведете име и имейл*
 • Проверете Вашият имейл за потвърждение и инструкции от VToll.bg
 • Кликнете върху линка, за да създадете и потвърдите паролата си

Създайте договор

Клиенти са всички транспортни компании и частните лица в транспорта с пътни превозни средства над 3.5 тона.

Въвеждане на данни

 • Изберете държава и въведете ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за регистрирано в България лице
 • Данните за юридическите лица се проверяват и зареждат автоматично от публичните регистри

Въведете превозни средства и поръчайте бордови устройства

За да въведете превозни средства във Вашия договор следвайте следните стъпки:

 • Въведете необходимите данни – държава на регистрация и регистрационен номер, тип на ППС и теглови клас, емисионен клас, брой оси
 • Подгответе файл със сканирано копие на Свидетелство за регистрация част I (голям талон)
 • Поръчайте бордово устройство и посочете желан адрес за доставка

Потвърдете Вашия договор и платете

Изберете желания начин на плащане и следвайте стъпките:

 • Изберете платежно средство – банкова карта или плащане по банков път
 • (Ще има възможност и за автоматично допълване на баланса по договора
 • След получаване и обработка на Вашето плащане бордовите устройства ще бъдат изпратени към вас чрез куриер на посочения от Вас адрес

Заяви ТОЛ таксуване